R

Praktijk De Poel biedt (hoog)begaafde kinderen en jongeren passende ambulante begeleiding binnen een traject op maat. Ons team werkt zowel vanuit de praktijk als bij gezinnen thuis.

R

Wij begeleiden en behandelen hoogbegaafde en hooggevoelige kinderen en jongeren met faalangst, depressie, negatief zelfbeeld, gebrekkige executieve functies, in sommige gevallen (forse) gedragsproblematiek en studieproblemen. We helpen bij de problemen die deze kinderen ondervinden in hun zelfvertrouwen en op sociaal vlak, doordat zij geen aansluiting hebben met leeftijdsgenoten. We helpen kinderen en jongeren die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn (thuiszitters) binnen relatief korte tijd te activeren en hun schoolloopbaan weer op de rails te krijgen.

R

Wij bieden opvoedingsondersteuning en voorlichting aan ouders en komen bij gezinnen thuis. Wij werken systemisch. We geven tevens Motorische Remedial Teaching en hebben diverse peergroepen. Deze worden vergoed vanaf de leeftijd van 3 jaar.

R

Wij bieden kinderen die bij ons in zorg zijn de mogelijkheid om naast hun individuele zorg / begeleiding, ook hun huiswerk bij ons te maken. Dit doen wij in samenwerking met een ander bedrijf. De begeleiders helpen de kinderen de vertaalslag maken van hoe de stof op school wordt aangeboden naar een manier die beter past bij de manier waarop zij leren. Vaak zien we problemen in de interpretatie van toetsvragen bij deze kinderen en ook hier wordt geprobeerd de kinderen te leren de vertaalslag te maken, dus te leren snappen wat wordt gevraagd in een toets. De huiswerkbegeleiding wordt niet vergoed door de gemeente. Ouders moeten voor deze service zelf een bijdrage betalen. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van twice-exceptionals en uitzonderlijk begaafden.
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎