Vanaf de leeftijd van 3 jaar is uw kind welkom in onze peergroepen. Iedere week werken we aan doelen als samenwerken, weerbaarheid, omgaan met het zich anders voelen etc. Hoogbegaafde kinderen passen zich vaak aan om sociale uitsluiting te voorkomen. Hiermee kan de ontwikkeling van een gezond zelfbeeld in het gedrang komen. Het belang van een peergroep, zoals die in onze praktijk is vormgegeven, is dan ook niet gering. Het geeft hoogbegaafde kinderen de mogelijkheid om zich binnen een veilige omgeving niet alleen intellectueel, maar ook sociaal, creatief en emotioneel te ontwikkelen. Daarnaast is er volop gelegenheid om op te trekken met ontwikkelingsgelijken.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@praktijkdepoel.nl
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎
‏‏‎ ‎