|

Ongeveer een jaar geleden kwam onze dochter voor ons plotseling, met o.a. paniekaanvallen thuis te zitten. Onze dochter was toen 13 jaar en zat in gymnasium 2. Nog diezelfde dag hebben we contact gehad met onze huisarts en hij adviseerde ons contact te zoeken met een specialist in hoogbegaafdheid omdat hij sterk het vermoeden had dat de klachten daarmee te maken konden hebben. Vervolgens zijn we (gelukkig) zeer snel in contact gekomen met Christel

Het allereerste gesprek met Christel was zo fijn; zij gaf ons inzicht wat er met onze dochter gebeurde en waarom. Ook het inzicht over ons eigen gedrag en oorzaken en consequenties daarvan was enorm verhelderend. Al snel werd duidelijk dat onze dochter te maken had met een bore-out in de puberleeftijd; Door structurele onderkenning in haar hoogbegaafdheid en een extreem hoog IQ (145+) en de combi met haar faalangst en perfectionisme is ze op 13 jarige leeftijd letterlijk bij de enkels afgeknapt en kon vanaf dat moment niet meer functioneren.
Christel is met onze dochter een intensief traject gestart waarbij ze in eerste instantie gefocust was op het welzijn en welbevinden van onze dochter, haar weer terug te krijgen in een sociale omgeving (o.a. school) en uiteindelijk haar tools te geven om met haar hoogbegaafdheid en bijbehorende karaktereigenschappen om te gaan.

Wat ik waardeer in Christel is haar enorme betrokkenheid en pragmatische no-nonsense instelling. Ze weet goed de “vinger op de zere plek” te leggen en daar de juiste therapie op in te zetten. Daarnaast schuwt ze geen confrontatie waar nodig. Zij heeft vanuit haar kennis en expertise ons ook ondersteund in de gesprekken met school. Daardoor hebben we een stukje maatwerk kunnen afstemmen wat mede bijdraagt aan de ontwikkeling van onze dochter. Het zijn allemaal losse puzzelstukjes die uiteindelijk een geheel vormen. Haar hulp en kennis is daarbij zeer belangrijk voor ons.

Als gezin hebben wij ook veel baat bij de ondersteuning door Christel. Het hebben van iemand die vanuit kennis en ervaring weet welke stappen genomen kunnen worden is heel fijn. De bore-out die onze dochter had lijkt qua symptomen op een burnout (paniekaanvallen, hartkloppingen, oververmoeid, depressief). In eerste instantie waas de focus om onze dochter “weer in de benen te krijgen”, daar hoorde bijvoorbeeld op een bepaald moment de terugkomst op school bij. Dat ene uurtje in de week was echter zo zwaar voor haar, dat we vaak getwijfeld hebben of dat de juiste weg was. Juist iemand die dan scherp kan beoordelen wanneer de grenzen in zicht komen en die bewaken, is voor ons heel belangrijk geweest.

Onze dochter heeft aan Christel een persoon waarbij ze alles kwijt kan zonder daarbij veroordeeld te worden en die stuk inzicht / hulp kan geven hoe om te gaan met haar hoogbegaafdheid. Die persoonlijke klik is belangrijk en Christel voelt dat goed aan.

Op dit moment gaat het erg goed. Onze dochter zit beter in haar vel dan ooit daarvoor, ze krijgt steeds meer zelfvertrouwen en is niet meer zo vlak in haar emoties zoals ze voor de bore-out wel was. Met school hebben we ook goede afspraken kunnen maken. Wanneer het even niet gaat kan ze een bijtankmoment inlassen, ze gaat versneld en verbreed door de lesstof en ze mag parallel aan gymnasium 5+6 gaan deelnemen aan het pre-university programma van de UT.

Wat ben ik blij dat we in contact zijn gekomen met Christel, en niet de fout hebben gemaakt om bijvoorbeeld solitair de paniekaanvallen te laten behandelen. Ik weet nu dat het behandelen van solitair de symptomen geen oplossing biedt, maar ruimte geeft voor andere problematieken. Het is zo belangrijk om vanuit de basis van hoogbegaafdheid naar de persoon zelf te kijken en te beoordelen waar hulp en ondersteuning nodig is, en dan vervolgens een goede HB-begeleider met een “sixth sense” erbij te hebben.

Ik gun iedereen die op dit vlak ondersteuning kan gebruiken een Christel!
@ Christel: bedankt voor je hulp en betrokkenheid, ik noem je wel eens gekscherend onze reddende engel, maar ik meen dat ook echt. Ik had niet geweten hoe we het anders hadden moeten aanpakken en vrees waar we dan hadden gestaan zonder jouw hulp.’
Groetjes, een liefhebbende en bezorgde moeder.

– Jenny van Veen

|

Christel is betrokken en doortastend, weet wat er in het kind omgaat, geeft het kind (zelf)vertrouwen (terug). Bij onze zoon was de motivatie, inzet en het zelfvertrouwen tot onder het nulpunt gedaald. Waar wij nog amper in zijn hoogbegaafdheid durfden te geloven, wist Christel met de nodige daadkracht de knop weer op positief te zetten. Met praktische tips helpt ze je weer orde op zaken te stellen. Fijn voor kind en ouders!

– Els Mensink

|

Christel heeft onze 2 zoons begeleid. Onze jongste zoon bij de overgang van groep 8 naar het VO en onze oudste in 2 VWO. Christel prikte bij onze jongste zoon, een onderpresteerder, door de beklemmende faalangst heen en zag dat hij veel meer in zijn mars heeft. Hij zit nu goed in zijn vel en presteert zelfs op VWO niveau. Ze zag bij onze oudste zoon dwars door het masker en kon hem begeleiden naar betere executieve functies om te leren leren en zich staande te houden op school en zo een dreigende uitval te voorkomen. Als ouders word je erbij betrokken en krijg je veel handvatten om je kinderen te helpen. Door haar ervaring, kennis, inzicht en hart voor het kind bereikt ze het doel. Soms op creatieve wijze vind ze een oplossing. Onze jongens zijn enorm geholpen door Christel, ik beveel haar van harte aan.

– Carmen Rada

|
Voor onze zoon (15 jaar, uitzonderlijk begaafd) zochten wij contact met Christel de Poel.
Een laatste strohalm na een lange periode van slechte/beperkte begeleiding op school
De bij de leeftijd behorende, opspelende hormonen, zorgden er inmiddels voor dat zijn ouders even niet de aangewezen personen waren voor de motivatie en begeleiding.  
Onze zoon was inmiddels een echte onderpresteerder en niet meer te motiveren tot welke taak dan ook. Maar ook een ongelukkig jongetje met weinig zelfvertrouwen wat wel heel erg graag van alles wilde maar op school alleen maar tegenwerking en onbegrip ervoer. 
Al tijdens het eerste gesprek met Christel zagen we hem groeien, hij werd erkend in zijn denk- en zienswijzen en werd begrepen. Voor ons gevoel was bij haar razendsnel duidelijk wat de problemen waren en tot grote opluchting werd er al vlot het vertrouwen uitgesproken dat hij hierbij geholpen kon worden. We hadden thuis een kind dat langzaam begon te veranderen, dat af en toe wel op tijd uit bed kwam en met een juist ingepakte tas vrolijk naar school vertrok.
Tijdens de gesprekken kan Christel op haar eigen nuchtere manier met één opmerking een compleet nieuwe denkwijze bij onze zoon bewerkstelligen.
Ze houdt onze zoon een spiegel voor met als resultaat gedragsveranderingen in de opvolgende weken.
Wij zijn enorm blij dat Christel op (ons en) onze zoon zijn pad is gekomen en hebben er alle vertrouwen in dat onze zoon, met haar hulp, binnen afzienbare tijd vol zelfvertrouwen naar school zal gaan en gaat presteren naar zijn willen en kunnen. 
Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat hij volgens ons weer een gelukkig mannetje aan het worden is.
– Esther Hamhuis
|

Eindelijk iemand die het begrijpt! Een luisterend oor voor zowel ons als ouders als voor onze zoon. Het feit dat je altijd oprecht bent en met ons meedenkt is heel belangrijk voor ons. Je bent iemand die haar beloftes nakomt, zeker voor onze zoon heel belangrijk. Het feit dat jij onze zoon ziet in al zijn eigenheid en hij bij jou zichzelf durft te zij is voor ons allesbepalend geweest.

– Chantal van Aartsen

|

Sinds Christel zo duidelijk wist te vertellen in 2017 dat onze dochter (15 jaar) hoogbegaafd is, vielen veel puzzelstukjes op zijn plek. Al op de lagere school had M. een enigszins ‘afwijkend’ gedrag. Zij en haar medeleerlingen spraken niet dezelfde taal. De eerste maanden op de middelbare school (TTO gymnasium) gingen goed. Daarna kwamen de problemen pas echt: geen aansluiting binnen de groep (ze wist niet wat er van haar werd verwacht), depressieve klachten, ontwikkelen van een eetstoornis. In januari van het 2de leerjaar is de overstap gemaakt naar een andere middelbare school. Ook daar liep ze weer vast. ‘Toevallig’ kwam het boek van Tessa Kieboom over hoogbegaafdheid op mijn pad. Tijdens het lezen dacht ik dat M. de hoofdpersoon was. Via school had ik al in een eerder stadium de contact gegevens van Praktijk De Poel ontvangen. We hadden naar nog geen werk van gemaakt, omdat onze dochter nog bij de reguliere hulpverlening gesprekken had. Hier wilde ze niet verder. Contact opgenomen met Christel de Poel. Vanaf het eerste moment verliep dat prettig. Je voelt gewoon dat ze hart voor de kinderen heeft. En inmiddels weten we dat haar geduld oneindig is!! Christel is eerlijk, draait niet om de feiten heen en (heel belangrijk) laat zich niet manipuleren door haar clientjes. Dit hebben we anders meegemaakt. We zouden niet weten wat we zonder haar moesten doen. Zij helpt M. door de middelbare schoolperiode heen. Haar expertise is enorm.

– Marieke Dijkgraaf

|

Wij bevelen Christel voor begeleiding van hb-ers van harte aan. Zij voelt aan wat ze nodig hebben.

Ze is deskundig, ervaren en enorm betrokken. Bijzonder blij dat wij met haar in contact zijn gekomen!

– Astrid Peter