R

Scholen, gemeentes, artsen en andere professionals in de regio, alsook collega’s elders uit het land, verwijzen kinderen, jongeren en volwassenen drnaar Praktijk De Poel door. Vermoedelijk hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen worden ook regelmatig naar ons doorverwezen door mensen die zelf al ervaring hebben met onze diensten.

R

Wij stemmen zowel de inhoud als de wijze van begeleiding en behandeling af op de behoefte en noodzaak.

R

Wij werken samen met school, ouders en kind om afstroom en (verdere) schooluitval te voorkomen. Indien nodig kunnen jongeren gedurende een nader te bepalen tijd dagelijks bij ons terecht, als zij niet meer in staat zijn naar school te gaan. Dit doen wij het liefst in overleg en samenwerking met zowel de betrokken school als het samenwerkingsverband. Samen werken we toe naar zelfstandigheid binnen het studeren en terugkeer naar school.

R

Wij zetten in overleg met ouders en gemeente soms andere professionals in voor het verkrijgen van een second opinion, voor een diagnose of voor therapeutische behandeling.

R

Onze klachtenprocedure geeft onze cliënten en ouders eerst de mogelijkheid om intern de klacht neer te leggen en te bespreken. Mochten wij er onderling niet uitkomen of geeft de klacht hier aanleiding toe, dan kunt u zich wenden tot klachtenportaalzorg.nl